Právní informační systém CODEXIS pořádá již 11. ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR.

Kongres PRÁVNÍ PROSTOR 2023

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně Vás zveme na 11. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR.
Uskuteční se opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi
v termínu: 3. - 4. 5. 2023.

Těšit se můžete na celou řadu odborníků a bohatý doprovodný program.
11. ročník bude opět plný překvapení a zážitků.

Těšíme se na Vás.

Organizační tým Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR

Partneři kongresu

Program

Témata odborných bloků, jména přednášejících a názvy přednášek budeme zveřejňovat postupně.

3. května 2023

Obchodní vztahy v energetice

Obchodní vztahy v energetice

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Recentní vývoj hospodářské soutěže na energetických trzích

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Recentní vývoj hospodářské soutěže na energetických trzích

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Rozvoj komunitní energetiky v ČR

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Rozvoj komunitní energetiky v ČR

Udržitelnost a dopady nejen energetické krize

Udržitelnost a dopady nejen energetické krize

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Mgr. Radan Janoš

Mgr. Radan Janoš

Energetika - strategický pohled

Energetika - strategický pohled

JUDr. Markéta Zemanová

Energetika v právních souvislostech z pohledu ERÚ

JUDr. Markéta Zemanová

Energetika v právních souvislostech z pohledu ERÚ

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Energetika EU a ČR dnes a v budoucnu: Jak rychlá dekarbonizace je možná?

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Energetika EU a ČR dnes a v budoucnu: Jak rychlá dekarbonizace je možná?

Energetika v občanském a finančním právu

Energetika v občanském a finančním právu

JUDr. Bc. Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

JUDr. Bc. Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

Diana Procházková

Diana Procházková

Trestní právo

Trestní právo

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Konsenzuální způsoby vyřízení trestních věcí

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Konsenzuální způsoby vyřízení trestních věcí

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Společenský večer

Hvězdou společenského večera bude hudební skupina Eddie Stoilow

Společenský večer

Hvězdou společenského večera bude hudební skupina Eddie Stoilow

4. května 2023

České právo v evropském kontextu

České právo v evropském kontextu

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás?

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás?

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB.

Aktuální otázky práva informačních technologií

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB.

Aktuální otázky práva informačních technologií

Aktuální otázky v justici

Aktuální otázky v justici

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.

Jak přežít stabilitu. O ústavnosti v poklidných dobách.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D.

Jak přežít stabilitu. O ústavnosti v poklidných dobách.

JUDr. Petr Šuk

Ústavní soud na rozcestí

JUDr. Petr Šuk

Ústavní soud na rozcestí

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Libor Vávra

Přednášející

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Je advokátem/partnerem KVB advokátní kanceláře s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy. Působil na Krajském úřadu Pardubického kraje ve funkci vedoucího oddělení... více informací

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Patrícia Čekanová vystudovala Strojírenskou fakultu Technické univerzity v Košicích, kde získala doktorský titul v oboru energetiky. V tomto odvětví má řadu zkušeností... více informací

JUDr. Jaromír Jirsa

JUDr. Jaromír Jirsa absolvoval v roce 1989 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1993 působil jako civilní soudce u Obvodního soudu pro Praha 8.... více informací

JUDr. Bc. Petr Kadlec

JUDr. Bc. Petr Kadlec se specializuje na smluvní právo, právo veřejných zakázek, právo hospodářské soutěže včetně veřejné podpory a dotací z fondů EU, právo informačních technologií a.... více informací

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

Obchodním aspektům práva informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních... více informací

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Vystudoval obory elektroenergetika a elektrické stroje na Fakultě elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a také sociologii na Fakultě sociálních studií... více informací

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Vystudoval právnickou fakultu a fakultu sociálních věd na Karlově univerzitě v Praze. Působil nejprve na analyticko-konzultačním oddělení Úřadu vlády ČR a posléze působil jako ředitel kabinetu ministra a předsedy... více informací

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Doktor Mulák (*1991) je absolventem právnických fakult v Plzni (Mgr. – 2015) a Praze (JUDr. – 2016, Ph.D. – 2018). Specializuje se na trestní právo, správní právo, civilní právo... více informací

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Narodil se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu Česká Třebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze zde absolvoval i doktorské studium. V roce... více informací

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M

Vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Působil nejprve jako civilní a exekuční soudce. K Nejvyššímu správnímu soudu byl dočasně přidělen... více informací

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v... více informací

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se výzkumu v oblasti mezinárodního práva, práva EU, energetického práva... více informací

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen... více informací

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998)... více informací

JUDr. Markéta Zemanová

Vystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni. Po magisterském studiu úspěšně složila rigorózní zkoušku a po absolvování koncipientské praxe rovněž advokátní zkoušku... více informací

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.
Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.
JUDr. Jaromír Jirsa
JUDr. Bc. Petr Kadlec
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.
Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.
doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M
JUDr. Petr Šuk
Mgr. Martin Švec, Ph.D.
JUDr. Libor Vávra
Mgr. et Mgr. Michal Vávra
JUDr. Markéta Zemanová

Místo konání

HOTEL JEZERKA

Ústupky 278, 538 07 Seč

Kontakt

JUDr. Ing. Petra Gříbková

Ředitelka odborného programu kongresu Právní prostor

 

ATLAS CONSULTING spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP

Mobil: +420 733 573 552

E-mail: gribkova@atlasgroup.cz

Web: www.atlasgroup.cz

Mgr. et Mgr. Zuzana Cholastová

Členka organizačního výboru kongresu Právní prostor

 

Právní prostor.cz

Mobil: +420 731 604 972

E-mail: cholastova@atlasgroup.cz

Web: www.pravniprostor.cz

Nikol Girgášová

Organizační zajištění kongresu Právní prostor

ATLAS CONSULTING spol. s r.o., člen skupiny ATLAS GROUP

Telefon: +420 739 571 700

E-mail: girgasova@atlasgroup.cz

Web: www.atlasgroup.cz

Prezentujte se na odborném kongresu PRÁVNÍ PROSTOR ještě dnes! Využijte možnost představit vaši společnost nebo produkt na této prestižní akci.
Více informací vám podá kongrespravniprostor@kongrespravniprostor.cz

Ceník kongresu Právní prostor 2023

Základní vstupné 12 900 Kč
Cena pro 2 osoby z jedné firmy (jedna faktura) 19 900 Kč
Cena pro minulé účastníky 9 980 Kč
Cena pro minulé účastníky - 2 osoby z jedné firmy 15 900 Kč
Příplatek za ubytování 1 osoby na 2.lůžkovém pokoji +6 000 Kč
Sleva pro spolupracující partnery kongresu 20% ze základní ceny
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přihláška na kongres

Po odeslání přihlášky se Vám ozveme, potvrdíme si finální cenu a doladíme všechny detaily. Na uvedený email Vám také bude zaslán zálohový platební doklad s fakturačními údaji dle vyplněného IČ.