Partneři

Partneři a pořadatelé

Prezentujte se na odborném kongresu PRÁVNÍ PROSTOR ještě dnes.
Využijte možnost představit vaší společnost nebo produkt na této prestižní akci.

Více informací vám podá marketing společnosti ATLAS GROUP.

Pořadatel

CODEXIS® je výjimečný právní informační systém, jedinečný zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil také uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, a také související odborné Literatury.
www.codexis.cz

Hlavní partner

Akce se koná pod osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. .

www.pardubickykraj.cz

Hlavní odborní partneři

Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců, vycházející z principů demokracie, právního státu, nezávislosti, mravní integrity a odpovědnosti soudců.

www.soudci.cz

Unie podnikových právníků ČR byla založena roku 1990, nahradila profesní komoru podnikových právníků. Unie byla založena za účelem hájení zájmů podnikových právníků.

www.uppcr.cz

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Posláním Svazu je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů.

www.spcr.cz

Česká advokátní komora (ČAK) je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

www.cak.cz

Odborní partneři

Asociace komunitní energetiky ČR sdružuje všechny tvůrce komunitní energetiky. Jedná se o dobrovolné sdružení, jehož cílem je podporovat decentralizaci energetiky a vytváření energetických komunit napříč Českou republikou.

https://www.akecr.cz/

ELSA je největší nezávislou asociací studentů práv na světě s působností na více než 200 fakultách ve 40 zemích napříč Evropou, sdružující téměř 30.000 studentů a mladých právníků.

www.elsa.cz

Západočeská univerzita v Plzni byla založena roku 1991.

www.zcu.cz

Právnická fakulta byla jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity v roce 1919.

www.law.muni.cz

Sdružení místních samospráv České republiky je nevládní nezisková organizace, která sdružuje města a obce v Česku a hájí jejich zájmy. Oproti Svazu měst a obcí sdružuje spíše menší obce. Sdružení oficiálně vzniklo 1. ledna 2008 na ustavujícím shromáždění SMS ČR v Jihlavě.

www.smscr.cz

Právnická fakulta byla obnovena v roce 1991, je druhou nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

www.upol.cz

Partneři

Mediální partneři

Právní prostor.cz je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (právníci, advokáti, notáři, soudci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci veřejné správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci práva.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

www.pravniprostor.cz

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.
V produkci společnosti jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

www.grada.cz

Nakladatelství Leges bylo založeno v roce 2008. Specializuje se na právnickou literaturu s přesahy do ekonomie a společenských věd. Vydává knihy pro právní praxi i vědu (komentáře, příručky, monografie) i učebnice pro studium práva. Knihy vynikají perfektním redakčním i knihařským zpracováním a atraktivní obálkou. Nakladatelství Leges si zakládá na vstřícném individuálním přístupu k autorům, zákazníkům i partnerům a na široké distribuci.

www.knihyleges.cz

Časopis Energie 21: obnovitelné zdroje, efektivní spotřeba, udržitelný rozvoj

Dvouměsíčník Energie 21 nabízí informace o výrobě, distribuci a spotřebě energie z obnovitelných a ekologicky přijatelných alternativních zdrojů. Důležitými tématy jsou i legislativa, souvislosti mezi energetikou, ekonomikou a ekologií a udržitelný rozvoj regionů a krajiny.

Časopis je distribuován formou předplatného v nákladu více než čtyři tisíce výtisků, z toho asi čtyři sta předplatitelů je na Slovensku. Energii 21 odebírají především výrobci a odběratelé energie, dodavatelé technologií a služeb, výzkumné ústavy, školy, úřady a zájemci o moderní energetiku a životní prostředí v souvislostech.

www.energie21.cz

Advokátní deník je nástupce úspěšného právnického portálu www.bulletin-advokacie.cz. Jde o internetový právní informační portál pro advokáty a odbornou právnickou veřejnost.

www.advokatnidenik.cz

Nejpřehlednější průvodce českou justicí, právem a politikou.

www.ceska-justice.cz

Oenergetice.cz je internetový portál, který obsahuje veškeré informace z energetiky od informací základních až po informace odborné a specifické.

www.oenergetice.cz

Moderní obec poskytuje odborné a účelové informace z oblasti právní, finanční, hospodářské a podnikatelské. Zabývá se problematikou malého a středního podnikání, komunálních technických služeb, plánování, řízení a investic.

www.moderniobec.cz

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

www.anag.cz

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2023 ATLAS GROUP