Partneři

Partneři a pořadatelé

Prezentujte se na odborném kongresu PRÁVNÍ PROSTOR ještě dnes.
Využijte možnost představit vaší společnost nebo produkt na této prestižní akci.

Více informací vám podá marketing společnosti ATLAS GROUP.

Pořadatel

CODEXIS® je výjimečný právní informační systém, jedinečný zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími užitečnými vlastnostmi. Splňuje náročné požadavky odborníků z oblasti práva, výborně se osvědčil také uživatelům z ostatních profesí, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi. Poskytuje souhrn legislativy České republiky a Evropské unie, judikatury České republiky, Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva, a také související odborné Literatury.
www.codexis.cz

Partneři

Jsme vzdělávací portál pro veřejnou správu se zaměřením na obce a příspěvkové organizace a také pro podnikatele. Zjednodušujeme a zrychluje cestu k informacím.
Svoji práci děláme srdcem a věříme, že je to vidět. Je pro všechny, kteří chtějí vědět více.
Co je kromě článků, aktualit, diskuze, videí, videoseminářů u nás najdete? Zcela určitě jsou to “naše přehledy”, které systematicky zachycují problematiku i s odkazy na zdroj informací.
Nejoblíbenějším přehledem jsou Zaměstnanecké benefity.
A také pomůcky - například vzor přílohy k účetní závěrce nebo vzor mandátní smlouvy na výkon funkce jednatele.
Provozujeme vzdělávání nejen online, ale také offline formou 10ti - 15ti denních vzdělávacích programů SPECIALISTA, které máme již tři - daňový, mzdový a pro veřejný sektor. Jsou samozřejmě k dispozici i online.
Rosteme s Codexisem, protože využíváme jejich online zákony, které potřebujeme pro naši praxi a propojujeme je s našimi informacemi.
Více www.ucetni-portal.cz
Zakladatelkou a srdcem celého projektu je Pěva Čouková, která proškolila zejména v rámci KDP ČR více jak 3 000 budoucích daňových poradců.
Sesterskou společností je firma Oswald a.s., auditorská, daňová a účetní kancelář.

www.ucetni-portal.cz

Hlavní odborní partneři

Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců, vycházející z principů demokracie, právního státu, nezávislosti, mravní integrity a odpovědnosti soudců.

www.soudci.cz

Je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice a zároveň největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů. Svaz průmyslu a dopravy ČR hájí a prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v evropských a mezinárodních organizacích.

www.spcr.cz

Unie podnikových právníků ČR byla založena roku 1990, nahradila profesní komoru podnikových právníků. Unie byla založena za účelem hájení zájmů podnikových právníků.

www.uppcr.cz

Odborní partneři

ELSA je největší nezávislou asociací studentů práv na světě s působností na více než 200 fakultách ve 40 zemích napříč Evropou, sdružující téměř 30.000 studentů a mladých právníků.

www.elsa.cz

Exekutorská komora se sídlem v Brně zřízená zákonem č. 120/2001 Sb. je stavovskou organizací profesní samosprávy sdružující soudní exekutory.

www.ekcr.cz

Západočeská univerzita v Plzni byla založena roku 1991.

www.zcu.cz

Právnická fakulta byla jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity v roce 1919.

www.law.muni.cz

Právnická fakulta byla obnovena v roce 1991, je druhou nejmladší fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

www.upol.cz

Právnická fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze čtyř původních fakult na Univerzity Karlovy. Byla založena 7. dubna 1348.

www.prf.cuni.cz

Mediální partneři

Nakladatelská a vzdělávací společnost ANAG působí na českém trhu již od roku 1990 a patří k firmám s nejdelší tradicí v oblasti pořádání odborných seminářů, vydávání odborných publikací a časopisů. Firma působí po celé České republice.

Činnost společnosti je zaměřena především do tří oblastí:
•  vydávání ekonomické a právní literatury a publikací pro zdraví a volný čas,
•  vydávání odborných časopisů,
•  pořádání seminářů.

Produkty společnosti jsou zařazeny zejména v těchto oblastech: práce, mzdy, pojištění, ekonomika, daně, účetnictví, personalistika, clo, pracovní a obchodní právo, životní styl, alternativní léčba, pozitivní myšlení, vaříme pro zdraví, knihy pro maminky aj.  Na webových stránkách je veden i široký sortiment odborných publikací jiných nakladatelství, rozšířený navíc i o oblasti managementu a marketingu, počítačové literatury, odborných slovníků, encyklopedií a autoatlasů.

www.anag.cz

Brands&Stories je odborný časopis o značkách, konceptech kamenných obchodů a POP-marketingu.

Je koncipován do dvou částí: Brands a Stores. Cílem části Brands je zaujmout čtenáře příběhy značek, jejich filozofiemi, zajímavostmi a novinkami. Kdo si přečte příběh, zapamatuje si ho a vnímá značku jako známou, sympatickou. Znalost příběhu pozitivně ovlivní jeho volbu mezi konkurenčními značkami. V každém vydání se představuje několik značek, vždy však exkluzivně pouze jedna z konkurenční komodity. Prezentované značky jsou nejen světově známé, ale snahou je představovat na stranách časopisu i značky české. A to jak ty, které založil už předek současného vedení či značky vzniklé před několika málo lety. Oborové hranice jsou neomezené.

Brands&Stories vychází 5 krát ročně a je distribuován jako direct mail v tištěné formě na stoly marketingových manažerů, brand manažerů, majitelů a ředitelů firem.

www.b-s-c.cz

Bulletin advokacie vydává Česká advokátní komora jako odborný časopis pro právní praxi se zvláštním zaměřením na problematiku právních služeb poskytovaných advokáty a na advokátní stavovské předpisy. Do časopisu přispívají zejména advokáti, pracovníci justičních složek a právní teorie. Kromě odborných pojednání přináší pravidelně zprávy mj. o činnosti orgánů advokacie, vybranou judikaturu, informace o obsahu domácích odborných periodik, o mezinárodních vztazích a o advokacii v zahraničí.
Vedle pravidelných čísel vychází každoročně zpravidla dvě až tři zvláštní čísla - zejména příručky pro různé oblasti právní praxe. Časopis má tč. náklad dvanáct tisíc výtisků. Rozesílá se zdarma všem advokátům a advokátním koncipientům, soudům, státním zastupitelstvím a řadě jiných odborných míst včetně zahraničních.
Bulletin advokacie byl v anketě Karlovarských právnických dnů oceněn 5x jako nejlepší právnický časopis v České republice (v letech 1994, 1998, 1999, 2001, 2002).

www.cak.cz

Internetový právní portál.

www.elaw.cz

Knihy s logem GRADA vycházejí v České republice již od roku 1991. GRADA si za dobu své existence vybudovala pozici největšího tuzemského nakladatelství odborné literatury co do objemu tržeb, počtu vydávaných nových titulů i šíří oborů své působnosti a to jak v České tak i ve Slovenské republice.
V produkci společnosti jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Tuto pestrou škálu doplňuje i naučně odborná literatura, která nabízí řadu publikací s velkým záběrem pro denní praktický život.

www.grada.cz

Společnost Lobby Česká republika byla založena v roce 1999 za účelem vydávání časopisu Lobby, který má za cíl prosazovat zájmy podnikatelů a manažerů a usilovat o zlepšování podnikatelského prostředí. Dalšími aktivitami je pořádání pracovních, společenských či sportovních akcí, mezi které patří například diskusní setkání s osobnostmi z politické a hospodářské sféry, od r. 2000 každoročně prestižní Reprezentační ples podnikatelů a manažerů v Obecním domě v Praze (www.lobby.cz/ples.html) nebo od roku 2003 golfové turnaje (Lobby VIP Cup, od roku 2007 Lobby Tour). Společnost Lobby Česká republika je členem Hospodářské komory ČR.

www.lobby.cz

Právní prostor.cz je právní portál na doméně www.pravniprostor.cz, jehož cílovou skupinou jsou nejenom právní profesionálové a zástupci právnických profesí (právníci, advokáti, notáři, soudci, daňoví poradci atd.), ale všichni, kteří potřebují právní informace, tj. podnikatelé, management firem, zástupci veřejné správy či samosprávy, představitelé státních institucí či nadšenci práva.

Doménou právního portálu je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, u kterých je kladen důraz na jejich kvalitu a fundovanost. Portál nabízí návštěvníkům také komplexní přehled o tom, co se v daném oboru děje. Obrovským bonusem je moderní webové prostředí vycházející z nejnovějších trendů a přívětivé uživatelské rozhraní s celou řadou možností a funkcí. Toto vše vytváří také ideální podmínky pro propagaci a reklamu partnerů portálu, a to se zaměřením na výše uvedenou cílovou skupinu.

www.pravniprostor.cz

Zpravodajský portál vz24.CZ informuje o aktuálním dění ze světa veřejných zakázek v České republice. Součástí obsahu je přístup do přehledného Katalogu veřejných zakázek, který čerpá z dat uveřejněných v Informačním systému o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ). Registrovaný čtenář najde na vz24.cz komplexní pohled na celou problematiku z oblasti veřejných zakázek, a to pomocí názorů odborníků, monitorováním novinek v legislativě, studiemi atd., a tak umožňuje čtenáři jednoduchou a přehlednou orientaci v celé oblasti veřejných zakázek.

www.vz24.cz

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP