Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších. Přednášející vám budeme postupně představovat.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je již tradičně osvědčený Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Hana Gawlasová

Hana Gawlasová je advokátka a partnerka advokátní kanceláře Squire Patton Boggs. Věnuje se právu informačních technologií a právu elektronických komunikací, zejména v oblastech se silným vlivem lidského prvku např. autorskoprávním aspektům softwaru, kybernetické bezpečnosti, ochraně soukromí v elektronických komunikacích a digitální transformaci. Hana se dlouhodobě angažuje v oblastech společenské odpovědnosti firem, pro bono právního poradenství a podpory žen pracujících v advokacii. Je mentorkou programu My Odyssey, členkou správní rady Pro bono aliance, členkou kontrolní rady České advokátní komory a předsedkyní poradního orgánu představenstva České asociace elektronických komunikací.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky po stránce teoretické i praktické, a to jak z pohledu povinných subjektů, u kterých působil, tak z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě studentům výběrového semináře Právo na informace (posluchači z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie). Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka, od 1.1.2021 pak soudním tlumočníkem a soudním překladatelem německého jazyka, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která aktuálně funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku advokátní kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního práva, mezinárodního práva soukromého a cestovního práva, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům, zastupuje klienty před českými i rakouskými soudy a úřady.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2013-2019, ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP