Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 12. ročník prestižního odborného kongresu.

9. - 10. dubna 2024, Seč

Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 12. ročník prestižního odborného kongresu.

9. - 10. dubna 2024, Seč

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

8+

Tematických bloků

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

8+

Tematických bloků

O kongresu

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně Vás zveme na 12. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Uskuteční se opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 9. – 10. 4. 2024.

Největší právní konference svého druhu v České republice. Dva dny nabité aktuálními právními tématy, debatami, odbornými pohledy i reálnými zkušenostmi.

To všechno je kongres PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

O konferenci

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně Vás zveme na 11. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Uskuteční se opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 3. - 4. 5. 2023.

Těšit se můžete na celou řadu odborníků a bohatý doprovodný program.
12. ročník bude opět plný překvapení a zážitků.

Organizační tým Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

Program konference

Na kongresu Právní prostor 2024 se můžete těšit na velmi aktuální témata praktických dopadů novely zákoníku práce, velkých změn ve stavebním právu, stranou nezůstane ani tolik diskutované využití umělé inteligence v právu a nebude chybět ani již tradiční justiční blok, ve kterém se setkají špičky české justice.

Justiční blok

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.


Více informací
Zobrazit celý program

Program budeme postupně zveřejňovat...

Zobrazit celý program

Program konference

Justiční blok

JUDr. Petr Šuk

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze. Pracoval krátce v advokacii, v roce 2000 byl jmenován soudcem Okresního soudu v Liberci. V roce 2002 byl přeložen ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočce v Liberci, od roku 2008 je soudcem (a od roku 2010 předsedou senátu) občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Specializuje se zejména na právo obchodních korporací, dalších právnických osob a svěřenských fondů, právo kapitálového trhu a právo investičních nástrojů. Je členem evidenčního senátu (jemuž v letech 2017 až 2021 předsedal) a členem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Dne 17. 2. 2021 byl jmenován místopředsedou Nejvyššího soudu.


Více informací
Zobrazit celý program

Program budeme postupně zveřejňovat...

Zobrazit celý program

Přednášející

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Mgr. Marie Janšová

JUDr. Libor Vávra

JUDr. Petr Šuk

Záštitu převzali

JUDr. Pavel Blažek ph.d

Ministerstvo spravedlnosti

JUDr. Petr Čáp

Ministerstvo vnitra

Martin Netolický

Hejtman pardubického kraje

Jaroslav Hanák

Svaz průmyslu a dopravy

Partneři konference