Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 13. ročník prestižního odborného kongresu.

27. - 28. května 2025, Seč

Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 13. ročník prestižního odborného kongresu.

27. - 28. května 2025, Seč

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

7+

Tematických bloků

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

8+

Tematických bloků

O kongresu

Vážené dámy a vážení pánové,

děkujeme všem účastníkům 12. ročníku Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, který proběhl 9. a 10. dubna 2024. Příští ročník se uskuteční opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 27. – 28. 5. 2025.

Největší právní konference svého druhu v České republice. Dva dny nabité aktuálními právními tématy, debatami, odbornými pohledy i reálnými zkušenostmi.

To všechno je kongres PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

O kongresu

Vážené dámy a vážení pánové,

děkujeme všem účastníkům 12. ročníku Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, který proběhl 9. a 10. dubna. 13. ročník se uskuteční opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 27. - 28. 5. 2025.

Těšit se můžete opět na celou řadu odborníků a bohatý doprovodný program.
13. ročník bude opět plný překvapení a zážitků.

Organizační tým Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

Reportáž z 12. ročníku kongresu

Jakými tématy se zabývali jednotliví řečníci 12. ročníku Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR? Co zajímavého v příspěvcích zaznělo? Vše se dozvíte v reportáži zveřejněné na portálu Právní prostor.cz.

Kongres Právní prostor 2024: Od pracovního práva přes AI a kybernetickou bezpečnost až po tradiční justiční blok

Program kongresu 2024

Na kongresu Právní prostor 2024 jsme se zabývali velmi aktuálními tématy:
• praktických dopadů novely zákoníku práce, jejich problémů i možných řešení;
• velkých změn ve stavebním právu, jak z pohledu stavebníků, tak z pohledu dotčených povolovacích orgánů;
• stranou nezůstane ani tolik diskutované využití umělé inteligence (nejen) v právu a její příležitosti vers. hrozby, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který dopadne na obrovské množství subjektů v čele např. s poskytovateli základních služeb (energetika, zdravotnictví, bankovnictví, atd.);
• a chybět nebude ani již tradiční justiční blok, ve kterém se setkají špičky české justice.

Nové pracovní právo

Zobrazit celý program

Právo a AI

Aktuální otázky justice

Zobrazit celý program

Program konference

Nové pracovní právo

Zobrazit celý program

Právo a AI

Aktuální otázky justice

Zobrazit celý program

Přednášející

Mgr. Marie Janšová

JUDr. Antonín Havlík Ph.D.

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Ing. Lenka Bursíková

Mgr. Vlastimil Diviš

Mgr. Dana Roučková

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Ing. Bc. Adam Kučínský

JUDr. Josef Baxa

JUDr. Petr Šuk

JUDr. Libor Vávra

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Záštitu převzali

Partneři konference