Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 12. ročník prestižního odborného kongresu.

9. - 10. dubna 2024, Seč

Odborný kongres

Právní prostor

Právní informační systém CODEXIS pořádá již 12. ročník prestižního odborného kongresu.

9. - 10. dubna 2024, Seč

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

7+

Tematických bloků

100+

Účastníků

15+

Přednášejících

2

Dny informací

8+

Tematických bloků

O kongresu

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně Vás zveme na 12. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Uskuteční se opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 9. – 10. 4. 2024.

Největší právní konference svého druhu v České republice. Dva dny nabité aktuálními právními tématy, debatami, odbornými pohledy i reálnými zkušenostmi.

To všechno je kongres PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

O konferenci

Vážené dámy a vážení pánové,

srdečně Vás zveme na 11. ročník Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Uskuteční se opět v hotelu Jezerka na Seči u Chrudimi v termínu: 3. - 4. 5. 2023.

Těšit se můžete na celou řadu odborníků a bohatý doprovodný program.
12. ročník bude opět plný překvapení a zážitků.

Organizační tým Kongresu PRÁVNÍ PROSTOR

Koupit vstupenky

Program konference

Na kongresu Právní prostor 2024 se můžete těšit na velmi aktuální témata:
• praktických dopadů novely zákoníku práce, jejich problémů i možných řešení;
• velkých změn ve stavebním právu, jak z pohledu stavebníků, tak z pohledu dotčených povolovacích orgánů;
• stranou nezůstane ani tolik diskutované využití umělé inteligence (nejen) v právu a její příležitosti vers. hrozby, nebo nový zákon o kybernetické bezpečnosti, který dopadne na obrovské množství subjektů v čele např. s poskytovateli základních služeb (energetika, zdravotnictví, bankovnictví, atd.);
• a chybět nebude ani již tradiční justiční blok, ve kterém se setkají špičky české justice.

Nové pracovní právo

Zobrazit celý program

Právo a AI

Aktuální otázky justice

Zobrazit celý program

Program konference

Nové pracovní právo

Zobrazit celý program

Právo a AI

Aktuální otázky justice

Zobrazit celý program

Přednášející

Mgr. Marie Janšová

JUDr. Antonín Havlík Ph.D.

Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D.

JUDr. Tereza Erényi, LL.M.

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Ing. Lenka Bursíková

JUDr. Bc. Zdeněk Kučera, Ph.D

JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D. CIPP/E CIPM

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb.

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Ing. Bc. Adam Kučínský

JUDr. Josef Baxa

JUDr. Petr Šuk

JUDr. Libor Vávra

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Záštitu převzali

Partneři konference