Program

3. května 2023

Prezence účastníků

8:30 - 9:30

Prezence účastníků

8:30 - 9:30

Úvodní slovo ředitelky kongresu - JUDr. Ing. Petra Gříbková

9:30 - 9:50

Úvodní slovo ředitelky kongresu - JUDr. Ing. Petra Gříbková

9:30 - 9:50

Obchodní vztahy v energetice

9:50 - 11:00

Obchodní vztahy v energetice

9:50 - 11:00

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Recentní vývoj hospodářské soutěže na energetických trzích

9:50 - 10:20

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Recentní vývoj hospodářské soutěže na energetických trzích

9:50 - 10:20

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

10:20 - 10:50

Mgr. Martin Švec, Ph.D.

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

10:20 - 10:50

Diskuze

10:50 - 11:00

Diskuze

10:50 - 11:00

Dopady nejen energetické krize

11:00 - 12:10

Dopady nejen energetické krize

11:00 - 12:10

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Rozvoj komunitní energetiky v ČR

11:00 - 11:30

Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D.

Rozvoj komunitní energetiky v ČR

11:00 - 11:30

JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M., Mgr. Ing. Martin Števko

Právní aspekty komunitní energetiky

11:30 - 12:00

JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M., Mgr. Ing. Martin Števko

Právní aspekty komunitní energetiky

11:30 - 12:00

Diskuze

12:00 - 12:10

Diskuze

12:00 - 12:10

Oběd

12:10 - 13:00

Oběd

12:10 - 13:00

Energetika - strategický pohled

13:00 - 14:30

Energetika - strategický pohled

13:00 - 14:30

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Energetika EU a ČR dnes a v budoucnu: Jak rychlá dekarbonizace je možná?

13:00 - 13:30

Mgr. Ing. Michal Macenauer, Ph.D.

Energetika EU a ČR dnes a v budoucnu: Jak rychlá dekarbonizace je možná?

13:00 - 13:30

Ing. Petr Jarošík, MBA

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

13:30 - 13:45

Ing. Petr Jarošík, MBA

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

13:30 - 13:45

Mgr. Pavel Doucha

Obnovitelné zdroje jako šance pro moderní Česko – bariéry rozvoje a jejich řešení

13:45 - 14:15

Mgr. Pavel Doucha

Obnovitelné zdroje jako šance pro moderní Česko – bariéry rozvoje a jejich řešení

13:45 - 14:15

Diskuze

14:15 - 14:30

Diskuze

14:15 - 14:30

Energetika v občanském a správním právu

14:30 - 16:10

Energetika v občanském a správním právu

14:30 - 16:10

JUDr. Markéta Zemanová

Novinky v energetické legislativě, regulaci a kompetencích z pohledu státní správy (ERÚ)

14:30 - 15:00

JUDr. Markéta Zemanová

Novinky v energetické legislativě, regulaci a kompetencích z pohledu státní správy (ERÚ)

14:30 - 15:00

JUDr. Bc. Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

15:00 - 15:30

JUDr. Bc. Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

15:00 - 15:30

Mgr. Diana Procházková

Provozovatelé soustav v nové energetice

15:30 - 16:00

Mgr. Diana Procházková

Provozovatelé soustav v nové energetice

15:30 - 16:00

Diskuze

16:00 - 16:10

Diskuze

16:00 - 16:10

Přestávka

16:10 - 16:30

Přestávka

16:10 - 16:30

Trestní právo

16:30 - 17:40

Trestní právo

16:30 - 17:40

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Konsenzuální způsoby vyřízení trestních věcí

16:30 - 17:00

JUDr. Jiří Mulák, Ph.D.

Konsenzuální způsoby vyřízení trestních věcí

16:30 - 17:00

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Přechod od kontroly ke správnímu trestání

17:00 - 17:30

Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

Přechod od kontroly ke správnímu trestání

17:00 - 17:30

Diskuze

17:30 - 17:40

Diskuze

17:30 - 17:40

Společenský večer

Hvězdou společenského večera bude hudební skupina Eddie Stoilow

20:00

Společenský večer

Hvězdou společenského večera bude hudební skupina Eddie Stoilow

20:00

4. května 2023

České právo v evropském kontextu

9:30 - 11:00

České právo v evropském kontextu

9:30 - 11:00

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás

9:30 - 10:00

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás

9:30 - 10:00

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Zdravice hejtmana

10:00 - 10:20

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Zdravice hejtmana

10:00 - 10:20

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB.

Aktuální otázky práva informačních technologií

10:20 - 10:50

JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB.

Aktuální otázky práva informačních technologií

10:20 - 10:50

Diskuze

10:50 - 11:00

Diskuze

10:50 - 11:00

Přestávka

11:00 - 11:20

Přestávka

11:00 - 11:20

Aktuální otázky v justici

11:20 - 13:30

Aktuální otázky v justici

11:20 - 13:30

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M

Jak přežít stabilitu. O ústavnosti v poklidných dobách.

11:20 - 11:50

JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M

Jak přežít stabilitu. O ústavnosti v poklidných dobách.

11:20 - 11:50

JUDr. Petr Šuk

Ústavní soud na rozcestí

11:50 - 12:20

JUDr. Petr Šuk

Ústavní soud na rozcestí

11:50 - 12:20

JUDr. Jaromír Jirsa

Neklidná doba potřebuje klidnou justici

12:20 - 12:50

JUDr. Jaromír Jirsa

Neklidná doba potřebuje klidnou justici

12:20 - 12:50

JUDr. Libor Vávra

Justiční mapa od císaře pána po 21. století

12:50 - 13:20

JUDr. Libor Vávra

Justiční mapa od císaře pána po 21. století

12:50 - 13:20

Diskuze

13:20 - 13:30

Diskuze

13:20 - 13:30

Ukončení a oběd

13:30

Ukončení a oběd

13:30
WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2023 ATLAS GROUP