Historie

PRÁVNÍ PROSTOR 2019

Již devátý ročník odborného kongresu Právní prostor se konal týden před Velikonocemi v srdci Železných hor. I letos účastníci přijeli v hojném počtu a poslechli si 17 přednášek v sedmi tématických blocích.

 

Kongres Právní prostor 2019 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mezi hlavní odborné bloky kongresu patřila následující témata: Občanské právo, Pracovní právo, Autorské právo, Judikatura, Ústavní právo, Trestní právo, České právo v evropském kontextu, Aktuální otázky justice a další.

Jako přednášející se mimo jiné představili předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. či předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

PRÁVNÍ PROSTOR 2018

Osmý ročník kongresu Právní prostor je již minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, připomínal, jak poznamenal moderátor kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra, velmi dobře poskládaný míchaný salát, který chutnal všem účastníkům.

 

Kongres Právní prostor 2018 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mezi hlavní odborné bloky kongresu patřila následující témata: Ochrana osobních údajů (GDPR a ePrivacy), Fenomén judikatury v právu, Občanské a obchodní právo, Deliktní právo, Pracovní právo, Ústavní právo, Aktuální otázky justice a další.

Jako přednášející se mimo jiné představili předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. či předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

PRÁVNÍ PROSTOR 2017

Ve dnech 25. až 26. dubna proběhl v pořadí již sedmý ročník veleúspěšného odborného kongresu Právní prostor. I v tomto roce si účastníci mohli ve dvou dnech vyslechnout více než 20 poutavých přednášek od odborníků z oblasti práva.
Záštitu nad celou událostí pak převzal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a z řad institucí pak Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Organizátorem této úspěšné události byla opět společnost ATLAS consulting, výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS.

PRÁVNÍ PROSTOR 2016

Již šestý ročník odborného kongresu Právní prostor proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi 19. a 20. dubna 2016. Stejně jako kongresy předešlé, i ten letošní byl naplněn až po pomyslný okraj zajímavými hosty a tématy.

 

Záštitu nad akcí převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. Stejně jako v letech minulých byl program rozdělen do dvou dnů. I letos vystoupilo více než 20 odborníků, mezi jinými například předsedové všech tří vrcholných soudních instancí.

Program byl rozdělen do tematických bloků tak, aby si každý z účastníků přišel na své.

PRÁVNÍ PROSTOR 2015

Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 proběhl v Seči u Chrudimi pátý ročník odborného kongresu Právní prostor, jenž lze již tradičně označit za úspěšný.

 

Stejně jako předchozí ročník, i ten letošní nabídl nejen mnohoznačný podtitul, tentokráte „(Ne)možné podoby práva“, ale přilákal též velmi zajímavým programem a brilantním výběrem přednášejících. Záštitu nad kongresem letos převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

PRÁVNÍ PROSTOR 2014

Největší právnický kongres svého druhu v České republice Právní prostor je opět za námi! V pořadí již čtvrtý ročník se uskutečnil opět na Seči ve dnech 15. 4. až 16. 4. 2014.

Kongres se konal za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva.

PRÁVNÍ PROSTOR 2013

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe.

 

Kongres Právní prostor, jehož spolupořadatelem byl rovněž časopis Právní rádce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice. Nad jeho konáním převzal opakovaně záštitu také ministr spravedlnosti i ministr pro místní rozvoj. Odborným garantem byla tradičně Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

PRÁVNÍ PROSTOR 2012

Druhý ročník odborného kongresu Právní prostor 2012 se uskutečnil ve dnech 27. a 28. března v Seči-Ústupkách a stejně tak jako v loňském roce se organizátoři, společnost ATLAS consulting a vydavatelství Economia zaměřili na nejpalčivější změny a témata v právní problematice.

Záběr témat byl opravdu široký, o čemž svědčí i pestrá skladba posluchačů. Do Seče se sjeli odborníci téměř ze všech oblastí práva, ale i zástupci veřejné správy nebo vysokých škol.