Ročník 2024


Ve dnech 9. až 10. dubna proběhl v pořadí již 12. ročník úspěšného odborného kongresu Právní prostor. I v tomto roce si účastníci mohli ve dvou dnech vyslechnout více než 20 poutavých přednášek od odborníků z oblasti práva.

Zobrazit galeriiZobrazit video

Ročník 2023


11. ročník kongresu Právní Prostor opět oslovil právní veřejnost s aktuálními tématy. Na Seči u Chrudimi se setkali vynikající přednášející i velmi pozorné publikum, díky čemuž vznikla na letošním ročníku báječná atmosféra. Přednášející i publikum učinili opět nezapomenutelný odborný i společenský zážitek.

Zobrazit galeriiZobrazit video

Ročník 2022


Jubilejní 10. ročník kongresu Právní prostor nastolil témata, která opět oslovila právní veřejnost. Na Seči u Chrudimi se setkali špičkoví přednášející a pozorné publikum a z letošního ročníku kongresu učinili nezapomenutelný odborný a společenský zážitek.

Zobrazit galeriiZobrazit video

Ročník 2019


Kongres Právní prostor 2019 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra..

Zobrazit galeriiZobrazit video

Ročník 2018


Osmý ročník kongresu Právní prostor je již minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, připomínal, jak poznamenal moderátor kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra, velmi dobře poskládaný míchaný salát, který chutnal všem účastníkům.

Zobrazit galerii

Ročník 2017


Ve dnech 25. až 26. dubna proběhl v pořadí již sedmý ročník veleúspěšného odborného kongresu Právní prostor. I v tomto roce si účastníci mohli ve dvou dnech vyslechnout více než 20 poutavých přednášek od odborníků z oblasti práva.

Zobrazit galerii

Ročník 2016


Již šestý ročník odborného kongresu Právní prostor proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi 19. a 20. dubna 2016. Stejně jako kongresy předešlé, i ten letošní byl naplněn až po pomyslný okraj zajímavými hosty a tématy.

Zobrazit galerii

Ročník 2015


Stejně jako předchozí ročník, i ten letošní nabídl nejen mnohoznačný podtitul, tentokráte „(Ne)možné podoby práva“, ale přilákal též velmi zajímavým programem a brilantním výběrem přednášejících. Záštitu nad kongresem letos převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zobrazit galerii

Ročník 2014


Kongres se konal za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva.

Zobrazit galerii

Ročník 2013


Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22. 4. a v úterý 23. 4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe.

Zobrazit galerii

Ročník 2012


Druhý ročník odborného kongresu Právní prostor 2012 se uskutečnil ve dnech 27. a 28. března v Seči-Ústupkách a stejně tak jako v loňském roce se organizátoři, společnost ATLAS consulting a vydavatelství Economia zaměřili na nejpalčivější změny a témata v právní problematice.

Zobrazit galerii

Ročník 2011


Ve dnech 27. – 28. dubna 2011 se v kongresovém hotelu Jezerka v Seči na Chrudimsku uskutečnil odborný kongres Právní prostor 2011. Organizátorem této úspěšné akce byla společnost ATLAS consulting spol. s r.o., která je výrobcem právního informačního systému CODEXIS, a nakladatelství ECONOMIA a.s.

Zobrazit galerii