Historie

PRÁVNÍ PROSTOR 2023

11. ročník kongresu Právní Prostor opět oslovil právní veřejnost s aktuálními tématy. Na Seči u Chrudimi se setkali vynikající přednášející i velmi pozorné publikum, díky čemuž vznikla na letošním ročníku báječná atmosféra. Přednášející i publikum učinili opět nezapomenutelný odborný i společenský zážitek.

Díky práci pořadatelů kongresu, skupině společnosti ATLAS a mnoha partnerům se podařilo uspořádat již 11. ročník kongresu s aktuálními tématy, která předávali publiku špičkoví přednášející. Na kongresu nás svou účastí poctili – Ing. Patricie Čekanová – prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR, JUDr. Markéta Zemanová – členka rady Energetického regulačního.

Dalšími významnými osobnostmi byli – doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., Mgr. Martin Švec, Ph.D., Mgr. Martin Švec, Ph.D., Ing. Patrícia Čekanová, Ph.D., JUDr. Bc. Leoš Brantál, LL.M., Mgr. Ing. Martin Števko, Mgr. Ing. Michal Macenauer, PhD., Ing. Petr Jarošík, MBA, Mgr. Pavel Doucha, JUDr. Bc. Petr Kadlec, Mgr. Diana Procházková, JUDr. Jiří Mulák, Ph.D., Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Vávra, JUDr. Martin Netolický, Ph.D., JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArB., JUDr.

Tento ročník byl díky všem zúčastněným velmi úspěšný a nezapomenutelný.

PRÁVNÍ PROSTOR 2022

Jubilejní 10. ročník kongresu Právní prostor nastolil témata, která opět oslovila právní veřejnost. Na Seči u Chrudimi se setkali špičkoví přednášející a pozorné publikum a z letošního ročníku kongresu učinili nezapomenutelný odborný a společenský zážitek.

 

Pořadatelům kongresu, skupině společností ATLAS GROUP za podpory mnoha partnerů, se podařilo po dvouletém půstu uspořádat kongres s nabitým programem. I když v zimních měsících bylo rozhodování, zda se do organizace kongresu pustit nebo ne velmi obtížné, rozhodně se snaha vyplatila.

Na Seči u Chrudimi se sešly špičky českého práva a justice, hvězdou kongresu se stala JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. – první česká soudkyně evropského soudu pro lidská práva.

Dalšími významnými účastníky byli: předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D. LL.M., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk, prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra

Součástí programu bylo i blahopřání od JUDr. Martina Maisnera, Ph.D, MCIArb. Ing. Jiřímu Řehákovi k 30. výročí ATLAS GROUP na českém trhu.

Jubilejní 10. ročníku kongresu byl mimořádně úspěšný, jak s ohledem na účast prestižních hostů, tak i na vysoký počet účastníků a partnerů.

PRÁVNÍ PROSTOR 2019

Již devátý ročník odborného kongresu Právní prostor se konal týden před Velikonocemi v srdci Železných hor. I letos účastníci přijeli v hojném počtu a poslechli si 17 přednášek v sedmi tématických blocích.

 

Kongres Právní prostor 2019 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mezi hlavní odborné bloky kongresu patřila následující témata: Občanské právo, Pracovní právo, Autorské právo, Judikatura, Ústavní právo, Trestní právo, České právo v evropském kontextu, Aktuální otázky justice a další.

Jako přednášející se mimo jiné představili předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. či předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

PRÁVNÍ PROSTOR 2018

Osmý ročník kongresu Právní prostor je již minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, připomínal, jak poznamenal moderátor kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra, velmi dobře poskládaný míchaný salát, který chutnal všem účastníkům.

 

Kongres Právní prostor 2018 se již tradičně konal v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi a jako v předchozích ročnících, i letos organizátoři přivítali téměř dvě stovky účastníků. Konferenci svým úvodním slovem zahájili Ing. Lubomír Brož a JUDr. Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting a moderátor celého kongresu Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

Mezi hlavní odborné bloky kongresu patřila následující témata: Ochrana osobních údajů (GDPR a ePrivacy), Fenomén judikatury v právu, Občanské a obchodní právo, Deliktní právo, Pracovní právo, Ústavní právo, Aktuální otázky justice a další.

Jako přednášející se mimo jiné představili předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. či předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra.

PRÁVNÍ PROSTOR 2017

Ve dnech 25. až 26. dubna proběhl v pořadí již sedmý ročník veleúspěšného odborného kongresu Právní prostor. I v tomto roce si účastníci mohli ve dvou dnech vyslechnout více než 20 poutavých přednášek od odborníků z oblasti práva.
Záštitu nad celou událostí pak převzal ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. a z řad institucí pak Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Organizátorem této úspěšné události byla opět společnost ATLAS consulting, výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS.

PRÁVNÍ PROSTOR 2016

Již šestý ročník odborného kongresu Právní prostor proběhl v hotelu Jezerka v Seči u Chrudimi 19. a 20. dubna 2016. Stejně jako kongresy předešlé, i ten letošní byl naplněn až po pomyslný okraj zajímavými hosty a tématy.

 

Záštitu nad akcí převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu. Stejně jako v letech minulých byl program rozdělen do dvou dnů. I letos vystoupilo více než 20 odborníků, mezi jinými například předsedové všech tří vrcholných soudních instancí.

Program byl rozdělen do tematických bloků tak, aby si každý z účastníků přišel na své.

PRÁVNÍ PROSTOR 2015

Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 proběhl v Seči u Chrudimi pátý ročník odborného kongresu Právní prostor, jenž lze již tradičně označit za úspěšný.

 

Stejně jako předchozí ročník, i ten letošní nabídl nejen mnohoznačný podtitul, tentokráte „(Ne)možné podoby práva“, ale přilákal též velmi zajímavým programem a brilantním výběrem přednášejících. Záštitu nad kongresem letos převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Soudcovská unie ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

PRÁVNÍ PROSTOR 2014

Největší právnický kongres svého druhu v České republice Právní prostor je opět za námi! V pořadí již čtvrtý ročník se uskutečnil opět na Seči ve dnech 15. 4. až 16. 4. 2014.

Kongres se konal za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva.