Média

Že kvůli soudům nebyly postaveny dálnice? To je podle Baxy omyl, pramenící z jejich nepochopení

Česká justice

Panelisté druhého dne kongresu Právní prostor pocházeli z prostředí justice a tomu byly zaměřeny i jejich příspěvky. O nejvýbušnější příspěvek se postarala prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která uvedla, že ministerstvo spravedlnosti dokončilo dlouho očekávanou novelu zákona o soudech a soudcích. Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa si zase nepřímo rýpl do prezidenta Miloše Zemana.

více

Od moderních odborů po nezávislost justice na devátém ročníku kongresu Právní prostor

Právní prostor.cz

V Seči u Chrudimi skončil včera již devátý ročník kongresu Právní prostor. I letos v programu vystoupila pestrá směsice odborníků s tématy z rozličných oblastí práva a účastníci se právě díky této pestrosti na kongresu rozhodně nenudili.

více

Pirát Michálek: Vybraná judikatura by měla být přímo v textu zákonů

Česká justice

Ve středočeské Seči byl dnes zahájen dvoudenní odborný kongres Právní prostor. Akce navazuje na předchozích osm úspěšných ročníků. Pořadatelem je opět společnost CODEXIS, autor stejnojmenného informačního právního systému. Odbornou záštitu nad letos převzala ministerstva spravedlnosti a vnitra společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a Českou advokátní komorou. Auditorium zaujal například příspěvek pirátského poslance Jakuba Michálka, který by některé judikáty vtělil přímo do zákonů.

více

O mlčení soudců a záletech lékařů

Lidové noviny

Stalo se příjemnou tradicí, že vyvrcholením dubnového kongresu Právní prostor je hvězdně obsazená diskuse o aktuálních otázkách české justice. Letos se do jisté míry točila kolem otázek osobní integrity a odpovědnosti soudce. Pavel Rychetský poukázal na to, že soudcovský život má být poněkud osamělý.

Prezidentka Soudcovské unie: Moudré mlčení musíme nahradit důstojnou otevřeností

Česká justice

Dříve soudce mlčel a měl autoritu, dnes už takové jednání nestačí. To, že je někdo soudce, nezajišťuje v dnešní době přemíry informací automatický respekt. Proto je třeba důvěru v justici budovat jinak. „Pokud se společnost zajímá o důvod rozhodnutí, soudce by ho měl společnosti sdělit,“ uvedla na kongresu Právní prostor prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová.

více

Kongres Právní prostor 2018

Bulletin Advokacie

První konferenční den otevřely tematické bloky o ochraně osobních údajů a GDPR a pracovním právu. Svá vystoupení přednesli JUDr. David Borovec, který se věnoval ochraně osobních údajů v personální praxi, a upozornil například na nadužívání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

více

Kongres Právní prostor 2018: již poosmé pestrá přehlídka aktuálních právních témat

Právní prostor.cz

Osmý ročník kongresu Právní prostor již je minulostí. Program plný příspěvků ze všech oblastí práva, zajímavých setkání a rozhovorů, navštívilo letos téměř 200 účastníků z celé České republiky.

více

Právnické špičky se opět sešly v Seči

Právní prostor.cz (28.04.2017)

Ve středu 26. dubna byl úspěšně zakončen již sedmý ročník odborného kongresu Právní prostor 2017. Jako každý rok se na této významné události sešly špičky oboru napříč všemi právními odvětvími - advokáti, exekutoři, soudci, podnikoví právníci a mnozí další.

více

Šťastná sedmička pro Právní prostor

Bulletin Advokacie (26.04.2017)

Kaleidoskop právních témat se znovu otevřel ve dnech 25. až 26. dubna 2017 na kongresu Právní prostor v sečském hotelu Jezerka. Letos to je již po sedmé. Tradičním pořadatelem je právní systém Codexis společnosti Atlas Consulting a jedním z jeho mediálních partnerů je i letos opět Bulletin advokacie. Mezi přednášejícími prvního dne nechyběli významní advokáti a představitelé České advokátní komory.

více

Kongres Právní prostor po šesté

Bulletin Advokacie (23.05.2016)

Již po šesté se na „dalekém“ Chrudimsku, v hotelu Jezerka obklopeném krásnými lesy kolem Sečské přehrady, konal ve dnech 19. a 20. dubna 2016 odborný kongres Právní prostor. Jeho již tradičním pořadatelem byl právní systém Codexis společnosti Atlas Consulting a jedním z jeho mediálních partnerů byl opět i Bulletin advokacie. Jako moderátor se již potřetí osvědčil Mgr. et Mgr. Michal Vávra, advokát, který nyní vede pobočku své kanceláře ve Vídni. Již tradicí se stává i společenský večer s obvyklou tombolou a „půlnočním“ překvapením.

více

Plán na vznik plnohodnotného krajského soudu v Pardubicích budí rozpaky

iDNES.cz (26.04.2016)

Kritika z úst Šámala zazněla minulý týden na kongresu Právní prostor v Seči na Chrudimsku. Předseda soudu pro Lidové noviny uvedl, že se tím soustava jen více rozkolísá a že se v tomto ohledu pracuje jen na detailech, politických zájmech a osobním zviditelnění.

více

Konference Právní prostor 2016

FORARB (25.04.2016)

Ve dnech 19. a 20. dubna 2016 se v Seči pořádal již 6. ročník kongresu Právní prostor. Pozvání přijal i JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., který v dopoledním bloku věnujícím se obchodnímu právu přednesl příspěvek Efektivní řešení obchodních sporů – mediace a ti druzí. V jeho rámci se zamýšlel nad tím, co čeští obchodníci a businessmani očekávají od řešení sporů a nakolik jim to může nabídnout klasické soudní řízení a na kolik mediace a další formy ADR.

více

Kongres Právní prostor: Degustační menu pošesté

Právní prostor.cz (21.04.2016)

Chutné a různorodé menu v podobě příspěvků dvaadvaceti přednášejících naservírovali organizátoři kongresu Právní prostor během jeho šestého ročníku téměř dvěma stovkám účastníků. V osmi tématických blocích 19. a 20. dubna přednesli své příspěvky mezi jinými i všichni tři předsedové vrcholných soudních instancí, prezidentka Soudcovské unie nebo pražská vrchní státní zástupkyně.

více

Řadu novinek v právním řádu naservíruje ve dvou dnech kongres Právní prostor

Právní prostor.cz (17.03.2016)

Rok 2016 přinesl do českého právního řádu celou řadu legislativních novinek, jiné se aktuálně chystají. Více než dvacet přednášejících a téměř dvě stovky účastníků se jimi budou zabývat na šestém ročníku kongresu Právní prostor. Záštitu nad kongresem, který se koná na Chrudimsku ve dnech 19. a 20. dubna, převzali ministr spravedlnosti, ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví a předseda Ústavního soudu.

více

Rozhovor: Petra Gříbková - Legislativního klidu se ani letos nedočkáme

Právní prostor.cz (26.01.2016)

Letošní program kongresu bude, stejně jako tomu bylo v jeho uplynulých ročnících, sestaven tak, aby reflektoval vybraná témata, která odborná právní veřejnost aktuálně diskutuje. Proto na něm nebude chybět problematika veřejných zakázek, ve vztahu k připravovanému zákonu o zadávacích řízeních, registr smluv a jeho dopady na povinné subjekty, přestupková tématika v trestním bloku, nové aspekty ochrany spotřebitele či aktuální problémy a otázky justice v tradičním závěrečném bloku kongresu.

více

Jak vypadal pátý kongres Právní prostor 2015 očima moderátora?

Právní prostor.cz (14.08.2015)

Vrcholí okurková sezona, notoričtí stěžovatelé na počasí se konečně dočkali příjemných čtyřicítek ve stínu, klienti i soudci užívají zasloužené dovolené, a tak mi konečně zbyl čas, abych dopsal svou retrospektivu za 5. ročníkem odborného kongresu Právní prostor 2015. Tento kongres se konal v závěru dubna v hotelu Jezerka pod podtitulem „(Ne)možné podoby práva“.

více

Rozvody a odklony

Právní rádce (17.07.2015)

Nemožné podoby práva ve smyslu rozvodu manželství a odklonů mohou znamenat též možnosti jiného než soudního řešení ukončení manželství za života obou manželů. Pokud jde o novou právní hmotněprávní úpravu rozvodu, ustanovení § 24 zákona o rodině nyní upravuje § 755 nového občanského zákoníku.

Dnešní klid před zítřejší bouří

Právní rádce (17.07.2015)

Dočetl jsem se a doslechl, že mi přezdívají "katastrofik" a mají mne za průkopníka nové metody právní interpretace - výkladu "hysterického". Řekl jsem si tedy: Čím jiným své publikum potěším, než naplním-li jeho legitimní očekávání a pozvu je k další várce katastrof a výkladové teorie.

Majetková práva manželů a rozvod

Právní rádce (17.07.2015)

Vše, co má majetkový aspekt a souvisí s rozvodem - téma příspěvku Michaely Zuklínové-Hendrychové z letošního ročníku kongresu Právní prostor.

5. ročník kongresu Právní prostor

Bulletin Advokacie (20.05.2015)

Ve dnech 21. a 22. dubna 2015 se jako již tradičně v hotelu Jezerka na Seči konal pátý, "půljubilejní" ročník kongresu Právní prostor, který tentokrát zkoumal "(Ne)možné podoby práva". A že je co zkoumat a že některé podoby českého práva jsou opravdu "nemožné", se přesvědčilo několik stovek přítomných právníků všech možných profesí, od advokátů, přes právníky z veřejné správy a významných firem, až po soudce.

Justiční ikony na hraně aneb soudci zákonopsavci

Právní rádce (15.05.2015)

Josef Baxa, Pavel Šámal a Roman Fiala jsou od pohledu kladní justiční hrdinové. Všichni tři mají na svých bedrech přípravu velkých norem, které mají potenciál změnit české justiční prostředí. Tedy - zatím ještě mají.

Právní prostor 2015

Právní rádce (15.05.2015)

Ve východočeské Seči se na konci dubna konal již pátý ročník odbornéh kongresu Právní prostor. Letošním tématem byly (Ne)možné podoby práva.

(Ne)možné podoby práva aneb možné je všechno

Právní prostor.cz (13.05.2015)

„Zrušme okresní soudy!“, i nějak takto by se dal parafrázovat vzkaz JUDr. Libora Vávry a jeho úvodní přednášky, na kterou navázal JUDr. Pavel Zeman s představou nové podoby systému státních zastupitelství. Namísto stávajících vrchních státních zastupitelství by měl vzniknout úřad tzv. speciál, který bude mít mimo jiné na starosti závažnou majetkovou trestnou činnost, korupci, veřejné zakázky, insolvenční řízení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dohled nad „speciálem“ však na rozdíl od okresních a krajských státních zastupitelství vykonáván nebude.

více

Nejasné signály ze spravedlnosti

Právní rádce (07.05.2015)

Téma pátého ročníku kongresu Právní prostor - (Ne)jasné podoby práva - přilákalo na konci dubna do východočeské Seči stovku právníků včetně špiček justice. Řada z nich přijela hlavně proto, aby mohla mluvit s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, a zjistit tak, co vlastně chystá.

více

(Ne)možné podoby práva v podání současných právních špiček

Lobby (01.05.2015)

Ve dnech 21. - 22. dubna 2015 proběhl pátý ročník odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR. Největší právnický kongres svého druhu v České republice se konal za účasti bezmála dvou stovek právníků v Seči u Chrudimi, tentokrát s mnohoznačným podtitulem (NE)MOŽNÉ PODOBY PRÁVA.

V kreativní studentské soutěži obsadil stříbrnou příčku reprezentant olomouckých práv

Žurnál Online (01.05.2015)

Doktorand právnické fakulty Vojtěch Příkopa obsadil druhé místo v celorepublikové soutěži studentů práv o nejlepší článek s právní tématikou. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru dvoudenního kongresu Právní prostor 2015 v Seči u Chrudimi.

(Ne)možné podoby práva aneb možné je všechno

Newsletter Právní rádce (30.04.2015)

Předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské Unie ČR, nejvyšší státní zástupce, předseda komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR a docent trestního práva, bývalá ministryně spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu - to není jen náhodných výčet současných právních špiček, ale úvodní sestava diskusního panelu věnovanému trestnímu právu, která zahájila pátý ročník odborného kongresu Právní prostor 2015, který se uskutečnil minulý týden na Seči.

Nejasné signály ze spravedlnosti

ekonom.cz (30.04.2015)

Nejvyšší představitelé justice nedávno naznačili, že se s nimi Robert Pelikán přestal bavit. Ohrozí to plánované rekodifikace?

více

Odborníci budou zítra v Seči řešit udavačství i tahanice při rozvodech

Parlamentni listy.cz (20.04.2015)

Whistleblowing je konání zaměstnanců, které může být na tenké hraně mezi neloajálním udáváním vlastního zaměstnavatele a oprávněnou ochranou společnosti před nelegálními praktikami korporací. Jak rozeznat hranici, kdy se whistleblower (čili informátor, oznamovatel nebo hanlivě také udavač) řídí morálními zásadami, a kdy naopak využívá informátorství ve svůj prospěch, třeba k pomstě či likvidaci dobré pověsti konkurenčního kolegy? Na tyto otázky budou hledat odpověď elitní advokáti, soudci a právníci v Seči u Chrudimi 21. a 22. dubna.

více

Týden v české justici: Kvůli zákonu o státním zastupitelství se v justici přehřívá kotel

Česká justice.cz (20.04.2015)

Jak česká média referovala v uplynulém týdnu o dění v české justici? Ve spolupráci se společností HI-LIGHTS Česká-justice.cz přináší pravidelné týdenní shrnutí důležitých událostí. Zároveň jsme pro vás připravili i přehled očekávané agendy následujícího pracovního týdne.

více

Odborníci na právo budou řešit „udavačství“ i zatajování majetku při rozvodu

české firmy.com (20.04.2015)

„Informátor, udavač, donašeč zní velmi špatně a v českých podmínkách jsme na jednání tohoto typu historicky obzvlášť citliví. Současně je to ale velké téma, protože organizace jako například Transparency International oprávněně podporují možnost jednotlivce vystoupit proti podvodům a nespravedlnosti ve veřejném sektoru i privátních firmách. Často může jít vlastně o volání o pomoc, snahu o nápravu a odvahu čelit nepravostem, jak to známe třeba z filmu Erin Brockovich, kdy šlo o zdraví a životy lidí v blízkosti jedovaté výroby,“ vysvětluje Petra Gříbková ze společnosti ATLAS consulting, která se zabývá právními informačními systémy a organizuje zmíněné setkání odborníků pod názvem „Právní prostor 2015“.

více

Rozhovor: Samostatným podnikovým právníkem roku je Petra Gříbková

Právní prostor.cz (17.04.2015)

Unie podnikových právníků ČR, o.s., vyhlásila již čtvrtý ročník ocenění Podnikový právník 2015. Jedno z ocenění si ze slavnostního večera konaného 16. dubna u příležitosti letošního ročníku Podnikového právníka, odnesla i JUDr. Ing. Petra Gříbková z ryze české společnosti ATLAS consulting, spol. s r.o.

více

Kongres Právní prostor 2015: (Ne)možné podoby práva

Newsletter Právní rádce (02.04.2015)

V Seči u Chrudimi se proto ve dnech 21. – 22. 4. 2015 opět sejdou zastánci i odpůrci současného znění zákoníku, aby hodnotili dosavadní zkušenosti s touto právní normou, její výkladové problémy, či naopak vítaná vylepšení. Zajímavou názorovou výměnu tak lze očekávat především mezi ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a jeho poradcem Petrem Čechem, na straně jedné a spoluautory současné podoby zákoníku Petrem Téglem a Filipem Melzerem, na straně druhé.

(Ne)možné podoby práva

Právní prostor.cz (27.03.2015)

Letošní, poněkud mnohoznačný podtitul kongresu Právní prostor 2015 „(Ne)možné podoby práva“ naznačuje šířku tematického záběru jeho pátého ročníku, protože aktuálně diskutovaných a mnohdy kontroverzních témat bude během dvoudenní akce hned několik - od výše zmíněné novely občanského zákoníku, přes novelu trestního řádu, zákona o státním zastupitelství či občanského soudního řádu a koncept nejvyšší rady soudnictví až po problematiku rozvodů a odklonů majetku, soukromého vymáhání soutěžního práva, kybernetickou kriminalitu, daňové novinky nebo whistleblowing (upozornění na nezákonné praktiky zaměstnavatele).

více

Právní prostor 2015

Brands&Stories (31.01.2015)

Ministerstvo spravedlnosti se stále nevzdává rozsáhlé novely nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti před rokem v lednu. V Seči u Chrudimi se proto ve dnech 21. - 22. 4. 2015 sejdou zastánci i odpůrci současného znění zákoníku, aby hodnotili dosavadní zkušenosti s touto právní normou, její výkladové problémy, či naopak vítaná vylepšení.

Kam jsme to dotáhli (nebo ještě dotáhnout můžeme)

Právní rádce (12.09.2014)

V oblasti organizace, řízení a prezentace justice je podle bývalého prezidenta Soudcovské unie a současného soudce Nejvyššího soudu ČR Jana Vyklického nutná změna.

Stále aktuální otázky justice a její správy

Právní rádce (12.09.2014)

Předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa popsal na kongresu Právní prostor 2014, který spolupořádal měsíčník Právní rádce, stav české justice a snažil se pojmenovat jeho příčiny.

Jak se změnil vztah pracovního a občanského zákoníku?

Právní rádce (26.08.2014)

Petr Hůrka se na kongresu Právní prostor 2014, který spolupořádal Právní rádce, zaměřil na proměnu pracovního práva pod vlivem rekodifikace.

Co se změnilo pro občanská sdružení

Právní rádce (26.08.2014)

Nová úprava spolků se stala námětem pro přednášku Lenky Deverové na Právním prostoru 2014, jehož spolupořadatelem je Právní rádce. Občanský zákoník podle ní přinesl řadu zásadních změn, novinek i proměn vztahů k jiným institutům.

Jak se bude rekodifikovat civilní proces

Právní rádce (30.06.2014)

Místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala se na konferenci Právní prostor 2014, který spolupořádal Právní rádce, věnoval negativním trendům v legislativě a přípravám nového občanského soudního řádu.

Co se děje mezi právníky

Právní rádce (10.06.2014)

Právní rádce a systém Codexis společnosti Atlas Consulting uspořádaly čtvrtý ročník konference Právní prostor. Mezi řečníky, kteří vystoupili v sečském hotelu Jezerka před zhruba dvěma stovkami právníků, patřili například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník nebo advokát František Korbel.

Kongres Právní prostor 2014 na Seči

Bulletin advokacie (29.05.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 se v hotelu Jezerka na Seči konal již čtvrtý ročník kongresu Právní prostor, tentokráte na téma "(Ne)známé právo"; tímto "neznámým právem" bylo samozřejmě míněno především čerstvě rekodifikované civilní právo hmotné i procesní. Mezi několika stovkami účastníků bylo možné nalézt právníky všech možných profesí, od advokátů, přes právníky z veřejné správy a významných společností až po soudce.

Právo známé či neznámé?

Newsletter Právní rádce (30.04.2014)

Nový občanský zákoník se stal suverénně nejdiskutovanější právní normou na kongresu a přesto, že zaznívala kritická slova k jeho úpravě, oproti loňským projevům se rétorika všech významně změnila a celá situace začala být hodnocena spíše v pozitivním duchu. Ostatně Petr Hůrka z Univerzity Karlovy vnímá nový občanský zákoník ve vztahu k pracovnímu právu jako „svěží vítr“.

Ohlédnutí moderátora za kongresem Právní prostor 2014

Právní prostor.cz (30.04.2014)

Letos jsem odjížděl na kongres Právní prostor nazvaný (Ne)známé právo s poněkud jinými pocity než dva předcházející ročníky, kdy jsem byl jedním z mnoha řadových účastníků. Už před odjezdem bylo něco trochu jinak. Dříve jsem se balil jako na každou služební cestu těsně před odjezdem a při balení neopomněl přibalit zejména plavky a saunový ručník, neboť bazénová a wellness část Hotelu Jezerka k návštěvě přímo vybízí. Letos jsem ještě dávno před sbalením kufru odeslal pořadateli svůj medailonek, poskytl rozhovor pro nový web s názvem Právní prostor a prostudoval si příspěvky pilných referentů, kteří zaslali své myšlenky zformulované předem. Nebudu je jmenovat, ale pouze konstatuji, že v tomto směru existuje ještě určitý potenciál pro zlepšení. Na druhé straně, kdybych měl všechny příspěvky dopředu, nebyla by to taková výzva a překvapení.

více

Právní prostor s výstižným podtitulem (NE)ZNÁMÉ PRÁVO

Brands & Stories (30.04.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhl v Seči-Ústupkách již čtvrtý ročník prestižního odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR, který se letos uskutečnil s podtitulem (NE)ZNÁMÉ PRÁVO a přivítal 180 účastníků.

Právní prostor.cz a LIBERIS mají své kmotry

Právní prostor.cz (29.04.2014)

Již čtvrtý ročník kongresu Právní prostor hostil hotel Jezerka v Seči u Chrudimi, a to ve dnech 15. a 16. dubna 2014. Kromě odborných příspěvků zhruba dvaceti přednášejících, které byly rozděleny do sedmi tematických bloků, proběhl také tradiční společenský večer s bohatým programem.

více

Sportovcům hrozí pokuty za švarcsystém

novinky.cz (29.04.2014)

Profesionální sportovci a trenéři, kteří mají ze sportu pravidelný finanční příjem, jsou nyní vystaveni riziku, že od úřadů vyfasují pokutu za to, že tak činí na základě živnosti. U mnohých z nich se totiž jedná o jediný zdroj příjmu od jednoho subjektu, tedy o závislou činnost.

více

České zákony jsou tak zamotané, že se v nich ztrácejí už i soudci

novinky.cz (18.04.2014)

Zákony jsou v Česku tak komplikované a neprovázané, že se v nich obtížně orientují už i samotní soudci. Před dvěma stovkami právníků a soudců na odborné konferenci Právní prostor, konané tento týden v Seči, to prohlásil místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.

více

Zaměstnávání profesionálních sportovců

Česká televize: 13m18s - 20m39s (18.04.2014)

Podle výkladu občanského zákoníku by měli mít pracovní smlouvu. Sportovní kluby by za ně musely platit odvody. Kluby a asociace se obávají několikanásobně vyšších nákladů.

více

Na kterou konferenci jedete vy?

ihned.cz (17.04.2014)

Včera skončil už čtvrtý ročník kongresu Právní prostor. Množství témat, které se na něm probíralo, opět ukázalo, jak je současné právo živé, stále se měnící a tím pádem i nejasné.

více

Právní prostor 2014: Sport má problém, profesionální sportovci musí být zaměstnaní

ihned.cz (17.04.2014)

Sportovní kluby, sdružení i sportovci budou mít velký problém. Pramení především z nových ustanovení občanského zákoníku a úpravy pracovního práva.

více

Sport má problém: musí lidi zaměstnat. Náklady vzrostou o třetinu

E15.cz (16.04.2014)

Sportovní kluby, sdružení i profesionální sportovce čekají velké potíže. Lidé, kteří dosud v branži pracovali jako živnostníci, budou muset mít status zaměstnanců. Vyplývá to z ustanovení nového občanského zákoníku a úpravy pracovního práva, které platí od ledna. Pro sportovní kluby to může znamenat růst nákladů zhruba o třetinu.

více

Korbel: Svět se nezbořil, chaos nenastal. Začíná Právní prostor 2014

ihned.cz (14.04.2014)

V úterý začíná čtvrtý ročník kongresu Právní prostor, který Právní rádce spolupořádá se společností Atlas Consulting a jejím systémem Codexis. Jedním z řečníků na konferenci bude i bývalý náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, který nyní působí jako partner v kanceláří Havel, Holásek & Partners.

více

(Ne)známé právo

Newsletter Právní rádce (20.03.2014)

I takto by se dala s nadsázkou označit realita těchto dnů v právním prostředí, a zároveň jde o podtitul dalšího, v pořadí již čtvrtého, ročníku největšího odborného právnického kongresu svého druhu v ČR "Právní prostor 2014", který se tentorkát uskuteční ve dnech od 15. do 16. dubna 2014 v Kongres hotelu Jezerka, v Seči-Ústupkách.

O čem bude Právní prostor 2014

Právní rádce (14.03.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhne další ročník odborného kongresu Právní prostor, jehož je Právní rádce spoluorganizátorem. Tentokrát nese podtitul (Ne)známé právo.

O čem bude Právní prostor 2014?

ihned.cz (14.03.2014)

Na kongresu se představí přes 20 odborníků z oblasti justice, advokacie, státní správy či samosprávy. Zeptali jsme se tak některých z nich, o čem budou na konferenci hovořit a jaká je jejich dosavadní zkušenost s novým občanským zákoníkem.

více

O čem bude Právní prostor 2014?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (14.03.2014)

Ve dnech 15. a 16. dubna 2014 proběhne další ročník odborného kongresu Právní prostor, jehož je Právní rádce spoluorganizátorem. Tentokrát nese podtitul (Ne)známé právo. Na kongresu se představí přes 20 odborníků z oblasti justice, advokacie, státní správy či samosprávy. Zeptali jsme se tak některých z nich, o čem budou na konferenci hovořit a jaká je jejich dosavadní zkušenost s novým občanským zákoníkem.

více

Dopad NOZ na trestní právo: Řádný neřad v řádech

Právní rádce (24.10.2013)

Nový občanský zákoník přinese také přávní úpravu, která pracuje takřka s trestněprávními pojmy. Co mohou tyto změny znamenat?

Občanský zákoník lze řešit donekonečna

ihned.cz (30.05.2013)

Kongres Právní prostor jasně ukázal, že právníci nemají v současné době zásadnější téma než nový občanský zákoník. Ukazuje se totiž, že změn bude ještě více, než se původně počítalo.

více

Občanský zákoník lze řešit donekonečna

Právní rádce (24.05.2013)

Kongres Právní prostor jasně ukázal, že právníci nemají v současné době zásadnější téma než nový občanský zákoník. Ukazuje se totiž, že změn bude ještě více, než se původně počítalo.
Už se ani příliš nemluvilo v obecných rovinách tom, jak budou změny zásadní, ale rozebíraly se praktické problémy.

3PP x 2013 x 200 x 3081 neboli PRÁVNÍ PROSTOR 2013

Bulletin advokacie (20.05.2013)

Matematický název tohoto příspěvku lze relativně snadno dekódovat a není k tomu potřeba využít ani advokáty neoblíbené druhé a třetí odmocniny. 3. ročník kongresu Právní prostor uskutečněný v roce 2013, za účasti 200 právníků z všech koutů naší země, pojednával o zákonu, který obohatí náš právní řád o celých 3081 paragrafů. Zasvěcení vědí, že i tentokráte byla řeč o novém občanském zákoníku.

Seč opět zaplnili právníci a důvodem byl nový občanský zákoník

Soudce (20.05.2013)

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013, pět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Kongres, jehož mediálním partnerem je již od počátku časopis Soudce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.

Seč opět zaplnili právníci!

Newsletter Právní rádce (02.05.2013)

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Kongres Právní prostor, jehož spolupořadatelem byl vedle společnosti Atlas Consulting časopis Právní rádce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.

Nový občanský zákoník je a bude tématem č. 1

Ekonom (02.05.2013)

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala na kongresu Právní prostor zavtipkoval: "Slušný člověk umře letos, říkává jeden notář". Narážka na právnické konferenci, kterou pořádal měsíčník Právní rádce vydavatelství Economia se společností Atlas Consulting, byla mířena na složité změny v dědickém právu. Ty od příštího roku přinese nový občanský zákoník.

Právní prostor 2013: Seč opět zaplnili právníci!

ihned.cz (30.04.2013)

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe.

více

Seč opět zaplnili právníci, důvodem byl nový občanský zákoník

ČTK (26.04.2013)

Více než 200 právníků se sešlo v těchto dnech (22. a 23. 4.) v kongresovém centru v Seči na Pardubicku. Důvodem byla debata nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku (NOZ) a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Jednání se uskutečnila v rámci kongresu Právní prostor, který se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice.

více

Právní prostor 2013

kavz.cz (24.04.2013)

Společnost ATLAS consulting spol. s r.o., výrobce nejrozšířenějšího právního informačního systému CODEXIS, a odborný měsíčník Právní rádce pořádaly třetí ročník odborného kongresu Právní prostor na téma „Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva“. Na akci vystoupilo více než dvacet odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a zúčastnilo se jej přes dvě stě právníků. Jedním z hlavních odborných partnerů byla i Komora administrátorů veřejných zakázek.

více

Ochutnávka z Právního prostoru 2012: Eva Šimečková se věnovala novele zákoníku práce

ihned.cz (18.04.2013)

Příští týden začíná další ročník kongresu Právní prostor, který spolupořádá Codexis a Právní rádce. Při této příležitosti vám nabízíme podklady k loňské přednášce vysokoškolské pedagožky Evy Šimečkové, která se věnovala změnám ve skončení pracovního poměru po novele zákoníku práce.

více

Ochutnávka z Právního prostoru 2012: Tomáš Sokol se věnoval rozhodčímu řízení

ihned.cz (16.04.2013)

Příští týden začíná další ročník kongresu Právní prostor, který spolupořádá Codexis a Právní rádce. Při této příležitosti vám nabízíme podklady k loňské přednášce advokáta Tomáše Sokola.

více

Jaký bude Právní prostor 2013? Odpovídají Libor Vávra, Daniela Šustrová a Karel Havlíček

ihned.cz (29.03.2013)

Codexis a Právní rádce pořádají od 22. do 23. dubna již třetí ročník kongresu Právní prostor, tentokrát s podtitulem Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva. O čem budou někteří přednášející mluvit? A jak by se dívali na případný odklad účinnosti zákoníku? Zeptali jsme se jich.

více

Jaký bude Právní prostor 2013?

ihned.cz (28.03.2013)

Codexis a Právní rádce pořádají od 22. do 23. dubna již třetí ročník kongresu Právní prostor, tentokrát s podtitulem Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva. O čem budou někteří přednášející mluvit? A jak by se dívali na případný odklad účinnosti zákoníku? Zeptali jsme se jich.

více

Jaký bude Právní prostor 2013? Odpovídají Roman Fiala a Jaromír Jirsa

ihned.cz (25.03.2013)

Codexis a Právní rádce pořádají od 22. do 23. dubna již třetí ročník kongresu Právní prostor, tentokrát s podtitulem Nový občanský zákoník a jeho dopady na ostatní oblasti práva. O čem budou někteří přednášející mluvit? A jak by se dívali na případný odklad účinnosti zákoníku? Zeptali jsme se jich.

více

Atlas consulting a Economia pořádali další ročník odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2012

vz24.cz (29.09.2012)

Atlas consulting spol. s r.o. a Economia a.s. pořádají další ročník odborného kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2012 s hlavním tématem PRÁVO VE ZNAMĚNÍ ZMĚN. Odborný kongres Právní prostor se koná pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Kamila Jankovského a ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila.

více

Právní prostor 2012 aneb právníci v Seči

ihned.cz (05.04.2012)

V úterý 27. března a ve středu 28. března probíhal druhý ročník kongresu Právní prostor, jehož byl Právní rádce mediálním partnerem. Záštitu nad akcí převzali ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

více

Vláda chce vyklízet věznice mírnějšími tresty, soudci se bouří

novinky.cz (30.03.2012)

Vláda se nyní snaží rychle vyklidit přeplněné věznice, a to i za cenu, že tlačí na soudce proti jejich vůli, aby pachatelům citelně krátili tresty. Vyplývá to z vystoupení předsedy Městského soudu v Praze Jana Sváčka na kongresu Právní prostor na Seči.

více

Seč se proměnila v Právní prostor

ekcr.cz (28.03.2012)

Právní prostor 2012 se konal od 27. do 28. března v Seči-Ústupkách. Podtitulem odborného kongresu bylo Právo ve znamení změn. Druhý ročník konference přilákal 180 posluchačů a oslovil 20 přednášejících, kteří vystoupili v sedmi blocích: Veřejné zakázky, Energetika a právo, Státní správa a samospráva, Pracovní právo, Aktuální otázky v justici, Nový občanský zákoník a Očekávané změny v právním řádu. Záštitu nad akcí převzali Ing. Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj, a JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti. Pořadateli akce byli společnost Atlas consulting spol. s. r. o. a vydavatelství Economia.

více

O čem bude Právní prostor 2012

ihned.cz (23.02.2012)

Kongres Právní prostor 2012, který bude probíhat od 27. do 28. března v Seči - Ústupkách, bude rozdělen do bloků Veřejné zakázky, Energetika a právo, Státní správa a samospráva, Pracovní právo, Aktuální otázky v justici, Nový občanský zákoník a Očekávané změny v právním řádu. Většina přednášejících se s námi podělila o témata, kterým se budou na kongresu věnovat.

více

O čem bude Právní prostor 2012

Právní rádce (01.02.2012)

Právní rádce patří druhým rokem k hlavním partnerům odborného kongresu Právní prostor. V posledním vydání oslovil některé z přednášejících a položil jim několik otázek tématu jejich přednášky. Článek tak můžete vnímat jako malou „ochutnávku“ před samotným kongresem. Zároveň je však také pozváním na druhý ročník kongresu, který potvrzuje vysokou kvalitu ve složení témat a přednášejících.

Finančně jsme skoro na dně, tvrdí šéfka Exekutorské komory

novinky.cz (16.08.2011)

Exekutoři v ČR jsou údajně finančně téměř na dně. S tímto šokujícím, avšak těžko uvěřitelným závěrem přišla prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Exekutoři podle ní stále více doplácejí ze svého na rostoucí podíl případů, kdy se z dlužníka nepodaří peníze dostat.

Soudci: Politici ovlivňují justici prostřednictvím ministerstva

novinky.cz (21.06.2011)

Soudci stále hlasitěji a otevřeněji prohlašují, že justice v Česku není nezávislá a systémově ji mohou ovlivňovat politici napříč stranami, a to prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, pod které administrativní chod soudů přímo spadá. Střet soudců a ministerstva o řízení justice a dělbu moci se vyostřuje nejen v zákulisí, ale už i veřejně.

více

O exekucích mají rozhodovat jen sami exekutoři, lidé jsou proti

novinky.cz (21.06.2011)

Exekuce, kterých je právě teď v běhu přes jeden a půl miliónu, se mají brzy roztočit ještě více a rychleji a lidem se to nelíbí. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) totiž navrhuje, aby o uvalení exekuce rozhodovaly nikoliv soudy na základě žaloby podané věřitelem jako dnes, ale přímo exekutoři.

více

Exekutoři na sebe začínají házet špínu

novinky.cz (13.06.2011)

Nevraživost mezi skupinami exekutorů, především mezi velkými výkonnými továrnami na vymáhání pohledávek, které jsou častým terčem kritiky ze strany dlužníků, a exekutory provozujícími menší úřady lokálního významu, která dosud doutnala spíše v zákulisí, se vyostřuje ve veřejně vedenou válku.

více

Exekuce děsí už i zodpovědné Čechy

novinky.cz (30.05.2011)

Exekuce se v Česku staly postrachem nejen chronických nenapravitelných dlužníků, ale bohužel i zodpovědných lidí, kteří jen někde zapomněli zaplatit pár desítek korun. Exekuční řízení totiž běží jako výkonná velkosériová továrna, padni komu padni. A s tím, jak roste počet exekucí, přibývá i stížností na postup exekutorů a jejich vykonavatelů.

více

Lichváři běžně připisují na směnky o nulu víc

novinky.cz (23.05.2011)

Bianko směnky se sice pro platby mezi bankami a firmami používají běžně, v Česku jsou ale stále častější nástrahou na řadové občany. Spekulanti, lichváři i některé úvěrové firmy a právníci, cílící záměrně na lidi v dlouhodobé finanční tísni, je nechávají podepisovat těmi, jimž půjčí pár tisíc korun, aby z nich následně vytřískali mnohonásobně více. Třeba i dům.

více

Malé dluhy lidí se staly mnohamiliónovým byznysem pro vymahače

novinky.cz (13.05.2011)

Tisíce Čechů začínají v posledních měsících doplácet horentní sumy za to, že opomněli dříve někde zaplatit pár stovek korun, nebo s platbou nesouhlasili, ale bylo ticho po pěšině, a tak to pustili z hlavy. Tyto pohledávky totiž začaly ve velkém skupovat vymáhací firmy a některé tzv. investiční společnosti. Vydělávají na tom desítky miliónů.

více

(Ne)možné podoby práva aneb možné je všechno

Předseda Městského soudu v Praze a čestný prezident Soudcovské Unie ČR, nejvyšší státní zástupce, předseda komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČR a docent trestního práva, bývalá ministryně spravedlnosti a předseda Nejvyššího soudu - to není jen náhodných výčet současných právních špiček, ale úvodní sestava diskusního panelu věnovanému trestnímu právu, která zahájila pátý ročník odborného kongresu Právní prostor 2015, který se uskutečnil v minulém týdnu (21. – 22. 4. 2015), na Seči.

(Ne)možné podoby práva

Ministerstvo spravedlnosti se stále nevzdává rozsáhlé novely nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti před rokem v lednu. V Seči u Chrudimi se proto ve dnech 21. – 22. 4. 2015 opět sejdou zastánci i odpůrci současného znění zákoníku, aby hodnotili dosavadní zkušenosti s touto právní normou, její výkladové problémy, či naopak vítaná vylepšení.

Právo známé či neznámé?

Největší právnický kongres svého druhu v České republice PRÁVNÍ PROSTOR je opět za námi! V pořadí již čtvrtý ročník se uskutečnil opět na Seči ve dnech 15. 4. až 16. 4. 2014, za účasti téměř dvou stovek právníků, kteří se během těchto dvou dnů postupně seznamovali s prvními zkušenostmi s novým občanským zákoníkem, změnami v oblasti občanského práva procesního či s veřejnoprávními aspekty samotné rekodifikace soukromého práva. Nechybělo ani téma věnované tradičně veřejným zakázkám, a nově také pracovnímu či spolkovému právu. Novinkou byl letos tematický blok zaměřený na speciální právní obory (sportovní a potravinové právo), který už v průběhu druhého dne kongresu vyvolal mediální smršť v podobě úvah nad povinným zaměstnáváním profesionálních sportovců. Závěr kongresu patřil opět aktuálním otázkám justice tentokrát zaměřený na analýzy současné i budoucí správy soudnictví.

Sport má problém, profesionální sportovci musí být zaměstnaní

Sportovní kluby, sdružení i sportovci budou mít velký problém. Pramení především z nových ustanovení občanského zákoníku a úpravy pracovního práva. V amatérském sportu se budou muset sdružení vypořádat s požadavkem občanského zákoníku (NOZ), že se musí stát spolkem – právnickou osobou, revidovat stanovy, zakládací listiny a smlouvy. V profesionálním sportu se kluby budou potýkat se statutem veřejné prospěšnosti. Nový občanský zákoník s ním počítá (i když chybí konkrétní právní úprava) a vyžaduje, aby členové statutárních orgánů nebyli trestanými osobami. „To je ve výkonných výborech mnoha fotbalových klubů prakticky nemožné, ve fotbale padá spousta trestů,“ uvedl Jiří Kubíček, vysokoškolský expert, který na právě končícím odborném kongresu Právní prostor v Seči u Chrudimi reprezentoval sportovní právo.

Seč opět zaplnili právníci a důvodem byl nový občanský zákoník!

Již třetí ročník odborného právnického kongresu Právní prostor 2013, který se konal v pondělí 22.4. a v úterý 23.4.2013 opět přivítal více než 200 právníků, kteří tentokrát společně debatovali nad otázkami týkajícími se nového občanského zákoníku a jeho dopadů do každodenní právní praxe. Kongres Právní prostor, jehož spolupořadatelem byl rovněž časopis Právní rádce, se tak stal největší právnickou akcí tohoto druhu v České republice. Nad jeho konáním převzal opakovaně záštitu také ministr spravedlnosti i ministr pro místní rozvoj. Odborným garantem byla tradičně Soudcovská Unie ČR, Unie podnikových právníků ČR a Komora administrátorů veřejných zakázek.

Právní prostor 2012 – Druhý ročník odborného kongresu Právní prostor 2012

Právní prostor 2012 – Druhý ročník odborného kongresu Právní prostor 2012 se uskutečnil 27. – 28. března v Seči-Ústupkách a stejně tak jako v loňském roce se organizátoři, společnost ATLAS consulting a vydavatelství Economia zaměřili na nejpalčivější změny a témata v právní problematice. Záběr témat byl opravdu široký, o čemž svědčí i pestrá skladba posluchačů. Do Seče se sjeli odborníci téměř ze všech oblastí práva, ale i zástupci veřejné správy nebo vysokých škol.

Právní prostor 2011

Ve dnech 27.-28. Dubna 2011 se v kongresovém hotelu Jezerka v Seči na Chrudimsku uskutečnil odborný kongres Právní prostor 2011. Organizátorem této úspěšné akce byla společnost Atlas consulting s.r.o., která je výrobcem právního informačního systému CODEXIS, a nakladatelství ECONOMIA a.s. Na přípravě a podpoře kongresu se podílelo nebývalé množství odborníků a odborných organizací a asociací.

WordPress Theme built by Shufflehound. Copyright © 2023 ATLAS GROUP